Aranacak kelimeleri giriniz:

Safranbolu » Safranbolu Müzikleri

SADİ YAVER ATAMAN 1906-1994
    Folklor uzmanı, müzikolog, eğitimci ve sanatçı Sadi Yaver Ataman Safranbolu’lu olup, Safranbolu düğünleri , oyun türkülerinin gün ışığına çıkarılması ve aslına sadık kalınarak yaşatılması konusunda önemli hizmetlerde bulunmuştur. Safranbolu türkü, düğün havaları ve oyun olarak da zengin bir birikime sahiptir.
NİYAZİ ŞENGÜL 1926-?
    Yüzü aşkın bestesi bulunan değerli bestekarın TRT’ce tescillenmiş ve TRT’de icra olunan, kırkı şarkı türünde, dördü ise saz eseri olan 44 bestesi çok ünlenmiştir.
TÜRKÜLERİMİZ
    Açkapı oyun havası- Beyler aman- Evlerine varamadım arımdan –Gayadan iner akrab-Daşharmanın yazısı-Beyler bahçesinde vurular beni (Safranbolu varyantı)- Çıtırdağ(çırdak)-Üç gözel oturmuş iskambil oynar- durman gelir aklı kareli-Bir gelinin bir gızınan cengi var –Çadır gördüm eyrovanın düzüne-Burmada burma duman tüter dağın belinden-iki geyik bir derede su içer-uzun olur uzun yolun selvisi – Uzunda gavrak gıcır gıcır gıcırdar-selamda söyle beybubama-Hastanenin önüne halı yayılır-Gastamanı hele hele bidanem-Mahpushane içinde bir ağac incir –Yeşil ipek bükene sınam of-Aman değirmenci –Havaş bülbül olacak-Çifte çıkar martinimin dumanı-Amani bir giderim bir ardıma bakarım- Fatımam neden gemyonğ Bartın’dan Gül gurutdum –Nerden geyonğ Azimem- Çayırda çimenlikte evim var- Bahca duvarını aştım-yokuştur çıkamadım-Evlerinin önü keşkek dübeği- Naynayın acam guşağı-Alçak cevuz dalları-Denizde urganım var- Gaya dibi örümcek- Gencosman-Dama bulgur sererler-Garaoğlan-Yaşnane gurunane-gencosman (Safranbolu varyantı)
DÜĞÜN HAVALARI
    Kabenin dalları bölük bölüktür-Eşim dostum yüklesinler yükümü-Yük dibine yerin ettim nenni- entarisi ala benziyor- Kızılbelden gelir bekmez heloso- Güveyi dama çıkamaz hey- Ben yarıma galaltında gavuştum-Gale gapısından girdim içeri-Dünürşüler bölük bölük hey- Züriyemin (Düriyemin )güğümleri galaylı- Garalı yazmam benek benek- Yeşil ipek bükene sınam of- Oğlan da golunu sallama- Ana hamama vaadın mı.
OYUNLAR
    Açkapı - Beyleraman - Bozlaklı oyun - Sepetcoğlu – Çıtırdak – Çırdak (Safranbolu varyantı) Gencosman – Amani – Gınalı keklik (safranbolu varyantı) mızmız- entarisi ala benziyor - yeşil ipek bükene - Kaşık oyunu - ırgalama – selamlama, sallama - meydan oyunu - köçek oyunu (davul - köçek) – Köroğlu – Kolbastı – Alçak cevüz dalları – Çiftetelli
 
 


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi