Aranacak kelimeleri giriniz:

ŞUBAT AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI

Belediye Meclisi, 02.02.2015 Pazartesi günü saat 17.00′ da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine isti­naden aşağı­daki gün­dem mad­delerini görüşmek üzere toplanacaktır.
KOMİSYONDAKİ GÜNDEMLER
 
1-Esentepe Mahallesi Yeşil Vadi Sitesi 188 nolu imar adası ve çevresine ilişkin imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesi.(İmar Komisyonu)

2-Tokatlı 266 ada 40 parsel uygulama ve nazım imar planı değişikliği.(İmar Komisyonu)
3-Barış Mahallesi plan değişikliği.(İmar Komisyonu)

4-Çavuş Mahallesi ve İsmetpaşa Mahallesi, Hasan Dede Türbesi çevresinde bulunan 138-139-327 nolu imar adalarına ilişkin Koruma Amaçlı İmar planı değişikliği. (İmar Kom.)

5-Koruma Amaçlı İmar planı notlarında müştemilat yapım koşullarına ilişkin plan notu değişikliği. (İmar Kom.)

6-İlçemiz Müftülüğü’nün Esentepe Mahallesi Dini Tesis Alanına ilişkin plan tadilatı talebi. (İmar Kom.)
7-Kirkille Mahallesi ve İsmetpaşa Mahallesinde hazırlanmış olan Nazım İmar Planı değişikliği konusu. (İmar Komisyonu)

8-İsmetpaşa Mahallesi, Akçasu Mahallesi ve Yazıköy İlave Uygulama İmar Planı incelenmesi konusu. (İmar Komisyonu)

9-Hacıhalil Mahallesi 322 ada 5 parsel malikinin parseline ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin Belediyemiz tarafından yapılması talebi. (İmar Komisyonu)
 
                                                                  TEKLİFLER

10-Meclis Üyesi Serap KARAOĞLU’nun Denetim Komisyonu Üyeliğinden istifa etmesi üzerine, boşalan Denetim Komisyonu Üyeliği için seçim yapılması.(Gizli Oylama)

11-Sağlık Bakanlığından, Bakanlığın ihtiyaç fazlası olan bedelsiz olarak 1 adet hasta nakil aracı (ambulans) talep edilmesi.

12- Belediyemiz tarafından 2015 yılında Yöresel Değerler Mali Destek Programı, Doğrudan Faaliyet Destek Programı ve Teknik Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına sunulacak projeler kapsamında kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalama konusunda Belediye Başkanı Dr. Necdet AKSOY’A yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.

13-Belediyemizde münhal bulunan 9.dereceli Biolog kadrosunda 2015 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele ödenecek net ücretin görüşülmesi.

14-Barış Mahallesi 773 ada 167 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan ve ihdasen kazanılan aynı ada içinde 457.24 m2 yüzölçümlü 170 parseli satın alma talebi.

15-Atatürk Mahallesi 571 ada 32 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan ve ihdasen kazanılan aynı ada içinde 16.47 m2 yüzölçümlü 106 parseli satın alma talebi.

16-Tokatlı Mahallesi 132 ada 98 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan ve ihdasen kazanılan aynı ada içinde 3.38 m2 yüzölçümlü 205 parseli satın alma talebi.

17-Babasultan Mahallesi 577 ada 40 ve 41 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan ve ihdasen kazanılan aynı ada içinde 9.64 m2 yüzölçümlü 44 parseli ve 11.37 m2 yüzölçümlü 45 parseli satın alma talebi.

18-Karabük Belediyesi tarafından Bulak Köyü Kireç Ocağı mevkiinde yapılacak olan taşıt + yaya köprüsünün Belediyemiz sınırları içersinde kalacak olan ayağı için muvafakat talebi.

19-Yazıköy 264 ada 2-5-8 nolu parsellerde tarım dışı amaçlı plan yapılması talebi.
 


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi