Aranacak kelimeleri giriniz:

OCAK AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI

OCAK AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLAN­TISI GÜNDEM MADDELERİ
 
Belediye Meclisi, 05/01/2015 Pazartesi günü saat 17:00′ da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine isti­naden aşağı­daki gün­dem mad­delerini görüşmek üzere toplanacaktır.
KOMİSYONDAKİ GÜNDEMLER
1-Atatürk Mahallesi 178 ada 42 parselde plan değişikliği talebi konusunun görüşülmesi.(İmar Komisyonu)
2-Esentepe Mahallesi Yeşil Vadi Sitesi 188 nolu imar adası ve çevresine ilişkin imar planı tadilatı teklifinin görüşülmesi.(İmar Komisyonu)
3-Tokatlı 266 ada 40 parsel uygulama ve nazım imar planı değişikliği.(İmar Komisyonu)
4-Koruma Amaçlı İmar Planı Etkileme Geçiş alanı planlamasına ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararının görüşülmesi.(İmar Komisyonu)
5-Barış Mahallesi plan değişikliği.(İmar Komisyonu)
6-Çavuş Mahallesi ve İsmetpaşa Mahallesi, Hasan Dede Türbesi çevresinde bulunan 138-139-327 nolu imar adalarına ilişkin Koruma Amaçlı İmar planı değişikliği. (İmar Kom.)
7-Koruma Amaçlı İmar planı notlarında müştemilat yapım koşullarına ilişkin plan notu değişikliği. (İmar Kom.)
8-İlçemiz Müftülüğü’nün Esentepe Mahallesi Dini Tesis Alanına ilişkin plan tadilatı talebi. (İmar Kom.)
9-Bağlarbaşı Mahallesi 621 ada 47 parselde plan değişikliği talebi. (İmar Kom.)
10-Barış Mahallesi 831 ada 6 parsel plan değişikliği talebi.(İmar Kom.)
TEKLİFLER
11-Denetim Komisyonu Üye Seçimi (Gizli Oylama)
12-Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi.
13-İlçemiz Misakı Milli Meydanı Ramazanoğlu İşhanı karşısında ki alana Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından çeşme yaptırılmış olup,  söz konusu çeşme alanının 49 yıllığına vakfa tahsis edilmesi talebi.
14-Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisi ve İktisadi İşletmesi hizmet biriminin ve harcama yetkilisinin belirlenmesi konusu.
15-Belediyemizde çalışan bazı personellerin müktesepleri işgal ettikleri kadroların üzerinde bulunmakta olup, bu kadroların Norm Kadro Yönetmeliği çerçevesinde mükteseplerine uygun hale getirilmesi konusu.
16-Belediyemizde münhal bulunan 8.dereceli Çözümleyici kadrosu ile 7.dereceli Eğitmen kadrolarında 2015 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele ödenecek net ücretin görüşülmesi.
17- Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğünde görev yapmakta olan personellerin 2015 yılı fazla mesai ücretlerinin görüşülmesi.
18-Tokatlı Mahallesi 132 ada 100 parsel malikinin Belediyemiz adına kayıtlı olan ve ihdasen kazanılan 23,13 m2 yüzölçümlü 132 ada 203 parsel ve 6,73 m2 yüzölçümlü 132 ada 204 parseli satın alma talebi.
19-Bağlarbaşı Mahallesi 56 ada 8, 9 ve 17 parsellere ilişkin plan değişikliği konusu.
20-Barış Mahallesi 756 ada 43 parsele ilişkin plan koruma amaçlı imar planı değişikliği konusu.
21-İlçemiz Müftülüğünün 691 ada 102 parselde küçük ibadet yeri yapılmasına ilişkin plan değişikliği talebi.
22-Kirkille Mahallesi ve İsmetpaşa Mahallesinde hazırlanmış olan Nazım İmar Planı değişikliği konusu.
23-İsmetpaşa Mahallesi, Akçasu Mahallesi ve Yazıköy İlave Uygulama İmar Planı incelenmesi konusu.
24-Hacıhalil Mahallesi 322 ada 5 parsel malikinin parseline ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin Belediyemiz tarafından yapılması talebi.


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi