Aranacak kelimeleri giriniz:

NİSAN AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLAN¬TISI

NİSAN AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLAN­TISI
Belediye Meclisi, 06/04/2015 Pazartesi günü saat 17:30′ da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine isti­naden aşağı­daki gün­dem mad­delerini görüşmek üzere toplanacaktır.
NİSAN 2015 GÜNDEM MADDELERİ
 
Meclise Bilgi Verilecek Konu: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi uyarınca hazırlanan 2014 Mali Yılı Denetim Komisyon Raporunun sunumu.
SEÇİMLER
1-2 adet Encümen Üyesinin 1 yıllığına seçilmesi.(Gizli oylama)
2-İhtisas Komisyonlarının 5 üyeden oluşturularak, 1 yıllığına seçilmesi konusunun görüşülmesi.
3-İhtisas Komisyon Üyelerinin seçimi:
a)Plan ve Bütçe Komisyon Üye seçimi.
b)İmar Komisyon Üye seçimi.
c)Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyon Üye seçimi.
KOMİSYONDAKİ GÜNDEMLER
1-Tokatlı 266 ada 40 parsel uygulama ve nazım imar planı değişikliği.(İmar Komisyonu)
2-Barış Mahallesi plan değişikliği.(İmar Komisyonu)
3-İlçemiz Müftülüğü’nün Esentepe Mahallesi Dini Tesis Alanına ilişkin plan tadilatı talebi. (İmar Kom.)
4-İsmetpaşa Mahallesi, Akçasu Mahallesi ve Yazıköy İlave Uygulama İmar Planı incelenmesi konusu. (İmar Komisyonu)
5-Barış Mahallesi 773 ada 167 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan ve ihdasen kazanılan aynı ada içinde 457.24 m2 yüzölçümlü 170 parseli satın alma talebi.(Plan Bütçe ve İmar Kom.)
TEKLİFLER
6-Belediyemizde9.dereceli 1 adet Ekonomist kadrosunun oluşturulması konusunun görüşülmesi.
7-Bulak mevkiinde yapılacak olan taşıt + yaya köprüsüne ilişkin plan değişikliğinin incelenmesi.
8-Hasandede kayası ve çevresine ilişkin plan değişikliğinin incelenmesi.
9-Karıt katı atık depolama sahası rehabilitasyonu projesine ilişkin plan değişikliğinin incelenmesi.
10-Kirkille ve İsmetpaşa Mahallesi imar planı değişikliğinin incelenmesi.
11-Koruma Bölge Kurulunun 19/03/2015 tarih ve 2187 sayılı kararının görüşülmesi.
12-Emek Mahallesi 10 ada 23 parsel malikinin Belediyemize ait olan 26 parseli satın alma talebi.
13-Emek Mahallesi Meşeliboğaz mevki mezarlık alanına ilişkin İdare Mahkemesinin iptal kararının görüşülmesi.
14-Koruma Bölge Kurulunun 30/01/2015 tarih ve 2087 sayılı kararının görüşülmesi.
15-Bağlarbaşı Mahallesi 38 ada 34 parsel malikinin kamulaştırma talebi.
16-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yönetmeliğinin görüşülmesi.
17-Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında çarşı bölgesi alternatif yol düzenlemesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planının incelenmesi.
18-Akçasu Mahallesi 349 ada 32 ve 33 parsel malikinin imar planı değişikliğinin incelenmesi.
19-DSİ 23.Bölge Müdürlüğü “Karabük Safranbolu İlçesi Araç Çayı Karıt Tersip Bendi Taşkın Rusubat Kontrolü” işiyle ilgili Belediyemizle yapılacak protokolün görüşülmesi.
20-Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yerine getirilebilmesi için 2 adet hizmet aracı alımının görüşülmesi.
21-2014 Mali yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.
 


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi