Aranacak kelimeleri giriniz:

MART AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI

Belediye Meclisi, 02/03/2015 Pazartesi günü saat 17:30′ da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 
20. mad­de­sine isti­naden aşağı­daki gün­dem mad­delerini görüşmek üzere toplanacaktır.

     MART 2015

KOMİSYONDAKİ GÜNDEMLER

1-Tokatlı 266 ada 40 parsel uygulama ve nazım imar planı değişikliği.(İmar Komisyonu)

2-Barış Mahallesi plan değişikliği.(İmar Komisyonu)

3-İlçemiz Müftülüğü’nün Esentepe Mahallesi Dini Tesis Alanına ilişkin plan tadilatı talebi. (İmar Kom.)

4-Kirkille Mahallesi ve İsmetpaşa Mahallesinde hazırlanmış olan Nazım İmar Planı değişikliği konusu. (İmar Komisyonu)

5-İsmetpaşa Mahallesi, Akçasu Mahallesi ve Yazıköy İlave Uygulama İmar Planı incelenmesi konusu. (İmar Komisyonu)

6-Hacıhalil Mahallesi 322 ada 5 parsel malikinin parseline ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin Belediyemiz tarafından yapılması talebi. (İmar Komisyonu)

7-Barış Mahallesi 773 ada 167 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan ve ihdasen kazanılan aynı ada içinde 457.24 m2 yüzölçümlü 170 parseli satın alma talebi.(Plan Bütçe ve İmar Kom.)

8-Karabük Belediyesi tarafından Bulak Köyü Kireç Ocağı mevkiinde yapılacak olan taşıt + yaya köprüsünün Belediyemiz sınırları içersinde kalacak olan ayağı için muvafakat talebi.(İmar Komisyonu)

9- Bağlarbaşı Mahallesi 51 ada 21 parsel malikinin aynı ada içinde bulunan Belediyemiz mülkiyetine ait olan 28 nolu parseli satın alma talebi.(Plan Bütçe ve İmar Kom.)

 
                                                                           TEKLİFLER

10-Belediye Başkanı Dr. Necdet AKSOY’un Belediye Meclisimizin ihtisas komisyonlarının çalışma usullerinin belirlenmesi teklifi.

11-Barış Mahallesi 831 ada 6 parsel malikinin parselinde eğitim tesisi kullanımına ilişkin plan değişikliği 

12- Barış Mahallesi 831 ada 6 parsel malikinin İlçemiz Plan Notlarının C.26 Mddesine ilişkin plan değişikliği 

13-Belediye Meclisimizin 07.01.2015 tarih ve 3 sayılı kararına ilişkin Koruma Bölge Kurulu 30.01.2015 tarih ve 2070 sayılı kararının görüşülmesi

14- Emek Mahallesi 593 ada 329 nolu parselde Sosyal Tesis Alanı kullanımına ilişkin İmar Planı Değişikliği

15-İlçemiz Akçasu Mahallesi 349 ada 32 ve 33 parsel malikinin parseline ilişkin İmar Planı Değişikliği

16-Kirkille Mahallesi 3.Etap Toki alanına ilişkin alternatif yol planlaması çalışması.

17-Atatürk Mahallesi Muhtarlığının Elif Sokak Çağrı Sitesi önünde bulunan parka Çağrı Çocuk Parkı ismi verilmesi talebi.


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi