Aranacak kelimeleri giriniz:

2018 MART AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMLERİ


  SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2018 MART AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLAN­TISI GÜNDEMLERİ
 Belediye Meclisi, 05/03/2018 Pazartesi günü saat 17.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­si ve 45.maddeye 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen fıkraya göre Belediye Encümeninin memur üyeleri ile Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.
GÜNDEM MADDELERİ                                     
1-Esentepe Mahallesi 220 ada 2 parselin doğusunda yer alan 10 metre genişliğindeki imar yolunun kısmi olarak kapatılması suretiyle oluşturulan alanın mevcut ilköğretim tesis alanına dâhil edilmesine ilişkin imar planı değişikliğinin görüşülmesi.(İmar Kom.)
2-İlçemiz Yazıköy 273 ada 13-25-40 parsel nolu taşınmaz alanlarda önerilen Kentsel Servis Alanı/Turizm Tesis Alanı ve Park Alanı kullanımlarına ilişkin plan değişikliği konusunun görüşülmesi.(İmar Kom.)
3-İlçemizin muhtelif mahallelerinde daha önceden verilmiş olan yol (cadde-sokak) isimlerinin, Bostanbükü Köyü (mücavir alan) sınırları içinde iken daha sonradan Belediyemiz Musalla Mahallesine dâhil edilen Yıldız Caddesi, Cami Sokak, Değirmen Sokak, Kaya Sokak, Lale Sokak, Vatan Sokak isimlerinin mükerrer olduğundan yeniden isimlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
4-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 56 ada 1 parsel malikinin aynı imar adasında bulunan ve ihdasen kazanılan mülkiyeti Belediyemize ait 43.29 m2 yüzölçümlü 56 ada 32 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.
5-Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına proje sunulması ve projenin başarılı olması durumunda uygulanması, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediyemiz personelinden 1 asil ve 1 yedek kişinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
6-İlçemiz Yeni Mahalle 162 ada 1 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
7-İlçemiz Atatürk (İnönü) Mahallesi 182 ada 7 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
8-İlçemiz Atatürk (İnönü) Mahallesi 572 ada 43 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
9-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 26 ada 11 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
10-İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 25 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
11-İlçemiz Çavuş Mahallesi 344 ada 11 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
12-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 42 ada 20 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
13-İlçemiz Cemal Caymaz Mahallesi 66 ada 9 parsel nolutaşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
14-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 42 ada 9 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
15-İlçemiz Karaali Mahallesi 393 ada 4 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
16-İlçemiz Babasultan Mahallesi 380 ada 1 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
17-İlçemiz Camikebir Mahallesi 401 ada 15 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
18-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 611 ada 14 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
19-İlçemiz Hacıhalil Mahallesi 322 ada 1 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
20-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 44 ada 22 parsel nolu taşınmaz alanın tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
21-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 41 ada 28 parsel nolu taşınmaz alanın tescilinin kaldırılmasına ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
22-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 44 ada 9 ve 10 parsel nolu taşınmaz alanların tescillenmesine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.
23-14/07/2005 tarih ve 2005/9207 nolu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yönetmeliğinin 38.maddesi uyarınca verilecek olan canlı müzik izin harcının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
24-Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda Belediyemize ait cenaze aracının ve talep olduğu takdirde otobüsün şoförleriyle birlikte ücretsiz olarak şehir dışına çıkışının uygun olup olmayacağı konusunun görüşülmesi.
25-Şehit ailesi mezar yeri tahsisi konusu
26-İlçemiz Esentepe Mahallesi Işık Caddesi isminin değiştirilmesi konusunun görüşülmesi.
27-İlçemiz Sadri Artuç Caddesinde iki yönlü otopark ücretlerinin görüşülmesi.
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi