Aranacak kelimeleri giriniz:

2017 TEMMUZ AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLAN­TISI GÜNDEMLERİ

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 TEMMUZ AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLAN­TISI GÜNDEMLERİ
Belediye Meclisi, 07/07/2017 Cuma günü saat 09.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine isti­naden ve 45.maddeye 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen fıkraya göre Belediye Encümeninin memur üyeleri ile aşağıdaki gün­dem mad­delerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.
 
GÜNDEM MADDELERİ
1-İlçemiz Yeni Mahalle 604 ada 71 parselde imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.(İmar Kom.)
2-Belediye Meclisimizin 18/11/2011 tarih ve 295 sayılı kararı ile İlçemiz imar planlarına ilişkin Belediyemizce uygulanacak 5 yıllık imar programı onaylanmış olup, 31/12/2016 tarihi itibarı ile imar programımızın süresi dolmuştur. Bu bağlamda Belediye Meclisimizce onaylanan Yazıköy İlave Uygulama İmar planları dikkate alınarak yeni imar programının hazırlanması ihtiyacı hasıl olmuştur. 3194 sayılı İmar Kanununun 10.maddesi gereği konunun görüşülmesi.(Plan Büt.-İmar Kom.)
3-Revize edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.(Plan Büt.-İmar Kom.)
4-İlçemiz Tokatlı Köyü 108 ada 37 parselde plan değişikliği talebinin görüşülmesi.(İmar Kom.)
5-İlçemiz Atatürk (İnönü) Mahallesi tapuda 178 ada 13 parsel nolu taşınmazın doğu tarafında bulunan tapuda 178 ada 50 parsel noda kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi.
6-Belediyemiz tarafından uygulanan ve 2016 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali destek Programı kapsamında BAKKA tarafından finanse edilen “Akçasu Kanyonu Turizme Kazandırılıyor” isimli proje için kurumumuzu temsil ve proje belgeleri imzalama konusunda Belediyemiz personelinden asil ve yedek olmak üzere birer kişiye yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
7-Yazıköy 114 ada 134 parsel, 120 ada 64 parsel, 120 ada 66 parsel nolu taşınmaz alanların Meri Uygulama İmar Planına dayanılarak yapılacak imar uygulamasında meri planda 120 ada 66 parselde önerilen “İdari Tesis Alanı (DSİ)”fonksiyonundan tahsis yapılması talebinin Karayolları Kamulaştırma Sahası göz önünde bulundurularak görüşülmesi.
8-Belediye Meclisimizin 05.05.2017 tarih ve 80 sayılı kararı ile onaylanan Cemal Caymaz Mahallesi 558 ada 60 parsele ilişkin imar planı değişikliği 23.06.2017 tarihinde askı sürecini tamamlamıştır. Askı süresi içinde söz konusu imar planı değişikliğine ilişkin Mal Müdürlüğünün itirazı konusunun görüşülmesi.
9-Tokatlı Köyü 125 ada 3 ve 4 parsel maliklerinin parsellerinin cephe aldığı Belediyemiz ile sınır oluşturan 10 metre genişliğindeki imar yolunun servis sağladığı parsellerden eşit miktarda önerilmesi talebinin görüşülmesi.
10-İlçemiz Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Hükümleri müştemilat ve havuz evleri başlığına ilişkin plan hükmü değişikliğinin askı işlemlerinin yapılması konusunun görüşülmesi.
11-Bağlarbaşı Mahallesi 621 ada 51 parselde kayıtlı Orman Genel Müdürlüğü mülkiyetine ait taşınmaz alanda Belediyemizce Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması talebinin görüşülmesi.
12-İlçemiz Bostanbükü 294 ada 10 parsel için meri imar planında önerilen “Konut Alanı” fonksiyonunun, yapılaşma koşulları değiştirmeksizin “Yurt Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin imar planı değişikliğinin görüşülmesi.
 
 
 
 
 
13-İlçe Halk Kütüphane binasının Deprem Performans Raporuna göre riskli bina kategorisinde yer alması nedeniyle yıkılıp yerine yeni bina yapılabilmesi için alanda plan tadilatı yapılması konusunun görüşülmesi.
14-İlçemiz Babasultan Mahallesi 371 ada 56 parsel malikinin aynı imar adasında bulunan ve ihdasen kazanılan 27.76 m2 yüzölçümlü 76 parseli satın alma talebinin görüşülmesi.
15-İhtisas Komisyonlarının oluşturulması.
 
 
 
 


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi