Aranacak kelimeleri giriniz:

2017 MAYIS AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLAN¬TISI GÜNDEMLERİ

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 MAYIS AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLAN­TISI GÜNDEMLERİ


 
Belediye Meclisi, 02/05/2017 Salı  günü saat 17:00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine isti­naden aşağı­daki gün­dem mad­delerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.
 
GÜNDEM MADDELERİ
1-İlçemiz Yeni Mahalle 604 ada 71 parselde imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.(İmar Kom.)
2-Belediye Meclisimizin 18/11/2011 tarih ve 295 sayılı kararı ile İlçemiz imar planlarına ilişkin Belediyemizce uygulanacak 5 yıllık imar programı onaylanmış olup, 31/12/2016 tarihi itibarı ile imar programımızın süresi dolmuştur. Bu bağlamda Belediye Meclisimizce onaylanan Yazıköy İlave Uygulama İmar planları dikkate alınarak yeni imar programının hazırlanması ihtiyacı hasıl olmuştur. 3194 sayılı İmar Kanununun 10.maddesi gereği konunun görüşülmesi.(Plan Büt.-İmar Kom.)
3-Revize edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.(Plan Büt.-İmar Kom.)
4-Barış Mahallesi kafeterya projesinin istekli tarafından yapılması ve kira garantili olarak 10 yıla kadar yaklaşık maliyet ve belirlenecek kira bedeli üzerinden 2886 sayılı kanuna göre ihale yoluyla kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi.(Plan Büt.Kom.)
5-Evlendirme memurluğumuz tarafından nikâh merasimlerini gerçekleştirmek üzere ilçemiz mücavir alan içindeki ve dışındaki özel düğün salonlarına Belediyemize ait resmi hizmet aracı ile gidilecek olup, resmi hizmet araç ücretinin Belediyemiz sınırlarındaki alanlara 50 TL, dışında bulunan alanlara ise 100 TL olarak belirlenmesi konusunun görüşülmesi.(Plan Büt.Kom.)
6-İlçemiz Yazıköy 360 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin başvuru sahibi tarafından hazırlanan plan değişikliğinin görüşülmesi.(İmar Kom.)
7-İlçemiz Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 322 nolu imar adasında imar yolu önerilmesine ilişkin plan kararı iptal edilmiş olup, söz konusu karar çerçevesinde plan müellifimizce gerekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği hazırlanması konusunun görüşülmesi.(İmar Kom.)
8-İlçemiz imar planı notlarının C.13 maddesine ilişkin ruhsat süresi dolmuş yapılar ve ihdas alanlarına ilişkin ilgili ibareler düzenlenmiş olup, söz konusu Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.(İmar Kom.)
9-İlçemiz Yazıköy 120 ada 66 parsel ve çevresine ilişkin imar planı değişikliğinin görüşülmesi.(İmar Kom.)
10-İlçemiz Atatürk Mahallesi 178 ada 30 ve 42 parsel ve çevresine ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi.(İmar Kom.)
11-Atatürk (İnönü) Mahallesi 579 ada 123 parsel malikinin Belediyemiz mülkiyetine ait olan ve ihdasen kazanılan 8.21 m2 yüzölçümlü 579 ada 138 parseli satın alma talebi. (Plan Büt.-İmar Kom.)
12-Perşembe günleri kurulan pazarda satış yapan esnaflarımızın kayıt altına alınabilmesi için pazarcı kimlik kartı düzenlenecek olup, belirlenecek ücret üzerinden hak sahiplerine verilmesi konusunun görüşülmesi.(Plan Büt.Kom.)
13-Bağlar Gazoz Fabrikası sahiplerinden Ahmet ALTINER ve Mehmet ELMACI’nın isimlerinin uygun görülecek caddeye, sokağa veya parka verilmesi talebinin görüşülmesi.
14-İlçemiz Esentepe Mahallesi Karlıbağ Sitesi yanından geçen yola Karlıbağ isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.
 
 
 
15-İlçemiz Tokatlı Köyü 125 ada 3 ve 4 nolu parsel maliklerinin parsellerinin cephe aldığı Belediyemiz ile sınır oluşturan 10 metrelik imar yolunun 7 metrelik yol olarak düzenlenmesi talebinin çevre ulaşım bağlantıları ile birlikte değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.
16-Belediye Meclisimizin 03/03/2017 tarih ve 43 sayılı kararı ile onaylanan Yazıköy 194 ada ve çevresine ilişkin imar planı değişikliği 17/04/2017 tarihinde askı sürecini tamamlamıştır. Askı süresi içinde 104 ada 74 parsel malikinin imar planı değişikliğine itirazının görüşülmesi.
17-Belediye Meclisimizin 03/03/2017 tarih ve 43 sayılı kararı ile onaylanan Yazıköy 194 ada ve çevresine ilişkin imar planı değişikliği 17/04/2017 tarihinde askı sürecini tamamlamıştır. Askı süresi içinde 104 ada 46 parsel malikinin imar planı değişikliğine itirazının görüşülmesi.
18-İlçemiz Emek Mahallesi 558 ada 60 parsele ilişkin plan değişikliği konusunun görüşülmesi.
19-İlçemiz Tokatlı Köyü 108 ada 37 parselde plan değişikliği talebinin görüşülmesi.
20-Karayolları Genel Müdürlüğü 15.Bölge Müdürlüğünün Yazıköy 3.Etap Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin görüşülmesi.
21-İlçemiz Çavuş Mahallesi 341 ada 1 parselin güneyinde bulunan ihdas alanının görüşülmesi.
22-Belediyemizin 2016 Mali yılı gelir, gider kesin hesabı ile taşınır kesin hesabının görüşülmesi.
 
 
 


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi