Aranacak kelimeleri giriniz:

2017 MART AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMLERİ

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MART AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMLERİ Belediye Meclisi, 01/03/2017 Çarşamba  günü saat 17:00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır. GÜNDEM MADDELERİ 1-Emek Mahallesi 593 ada 22 parselin imar planı değişikliğinin görüşülmesi. (İmar Kom.) 2-Barış Mahallesi münferit imar adalarında plan değişikliği yapılması talebi. (İmar Kom.) 3-Emek Mahallesi 801 ada 37 parselin Belediyemiz tarafından kamulaştırılması konusunun görüşülmesi.(İmar-Plan Büt.Kom.) 4-Yazıköyden ayrılarak Belediyemize katılan ve Akçasu Mahallesine bağlanan bölgede mahalle kurulması konusunun görüşülmesi.(Plan Büt.-Sos.Kül.Faa.Kom.) 5-Belediye sınırları ve mücavir alan içinde üretim faaliyeti gösteren fırın işletmecilerinin yakıt olarak doğalgaza geçerek katı ve sıvı(kömür, odun, fueloil vb.) yakıtların kullanılmaması ve bu konu ile ilgili diğer hususların görüşülmesi. (Sos.Kül.Faa.Kom.) 6-İlçemiz Barış, Bostanbükü, Karıt İlave Uygulama İmar Planı kapsamında Karıt Küçük Sanayi Alanı bölgesine bağlantı sağlayan arter ile karayolu kesişim noktasında oluşturulan ada kavşağın imar planlarımızdan kaldırılması teklifinin görüşülmesi. (İmar Kom.) 7-Yazıköy 357 ada 7 parselde Toplu Konut İnşaatı yapmak için Belediyemiz tarafından plan değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.) 8-Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Dış İlişkiler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerinin görev ve çalışma yönetmeliklerinin görüşülmesi. (Plan Büt.-Sos.Kül.Faa.Kom.) 9-İlçemiz Esentepe Mahallesi 108 ada 100 parsel nolu taşınmaz alanın hissedarının, parselinin kuzeyinde bulunan 108 ada 37 parselde önerilen park alanı ve 7 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak, park alanının daha etkin kullanılabileceği alana taşınmasına ilişkin Belediyemizce plan değişikliği hazırlanması talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.) 10-İlçemiz Yeni Mahalle 604 ada 71 parselde imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi. (İmar Kom.) 11-Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliğinin görüşülmesi. (Plan Büt.-Sos.Kül.Faa.Kom.) 12-Norm Kadro Yönetmeliği çerçevesinde Genel İdare Hizmetleri sınıfında 6.dereceli 1 adet Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrosunun oluşturulması konusunun görüşülmesi. 13-Belediye Başkanlığımız denetiminde çalışan ticari plakalara (T, M, S plakalar) tahdit düzenlemesi konusunun görüşülmesi. 14-Esentepe Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan ve ekli krokide belirtilmiş olan 3 adet sokağa isim verilmesi teklifinin görüşülmesi. 15-İlçemiz Barış Mahallesi 509 ada 169 parsel nolu taşınmazın doğu tarafında bulunan tapuda 509 ada 191 parsel noda kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın satın alma talebinin görüşülmesi. 16-Belediyemiz mülkiyetinde olan Emekliler Cemiyeti üstündeki yerin bedelsiz olarak Kent Konseyine tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi. 17-Belediyemiz tarafından 2017 yılı Teknik Destek Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına sunulacak projeler için kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalama konusunda Belediye Başkanı Dr.Necdet AKSOY’a, izinli olması durumunda ise Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi konusunun görüşülmesi. 18-Belediye Meclisimizin 18/11/2011 tarih ve 295 sayılı kararı ile İlçemiz imar planlarına ilişkin Belediyemizce uygulanacak 5 yıllık imar programı onaylanmış olup, 31/12/2016 tarihi itibarı ile imar programımızın süresi dolmuştur. Bu bağlamda Belediye Meclisimizce onaylanan Yazıköy İlave Uygulama İmar planları dikkate alınarak yeni imar programının hazırlanması ihtiyacı hasıl olmuştur. 3194 sayılı İmar Kanununun 10.maddesi gereği konunun görüşülmesi. 19-Yazıköy 114 ada 134 parsel, 120 ada 64 parsel, 120 ada 66 parsel nolu taşınmaz alanların Meri Uygulama İmar Planına dayanılarak yapılacak imar uygulamasında meri planda 120 ada 66 parselde önerilen “İdari Tesis Alanı(DSİ)” fonksiyonundan tahsis yapılması talep edilmiş olup, talebin karşılanmasının meri uygulama koşullarına göre mümkün olmamasından dolayı, talebin karşılanmasına ilişkin uygulama imar planı değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi. 20-Yazıköy 104 ada Spor Alanı ve Sağlık Alanı plan değişikliği konusunun görüşülmesi.


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi