Aranacak kelimeleri giriniz:

2017 EYLÜL AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLAN¬TISI GÜNDEMLERİ

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2017 EYLÜL AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLAN­TISI GÜNDEMLERİ
Belediye Meclisi, 06/09/2017 Çarşamba  günü saat 10:00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. mad­de­sine isti­naden aşağı­daki gün­dem mad­delerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.
 
GÜNDEM MADDELERİ
1-Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfının başvurusunun görüşülmesi.(İmar-Plan ve Bütçe-Sos.Kül.Faa.Kom.)
2-Akçasu Mahallesi Şahbalı Sokak tapuda 349 ada 32 parsel noda bulunan taşınmazın güney cephesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 349 ada 55 parseli (1102,04 m2 yüzölçümlü) satın alma talebinin görüşülmesi.(Plan Büt.-İmar Kom.)
3-31 Ekim – 03 Kasım 2017 tarihleri arasında Güney Kore’de yapılacak olan Dünya Miras Şehirleri Organizasyonu 14.Dünya Kongresine katılmak üzere Belediyemiz personelinden gidecek kişi/kişilerin belirlenmesi.
4-Belediyemizde münhal bulunan 8.dereceli 1 adet tekniker kadrosunda 2017 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele ödenecek net ücretin görüşülmesi.
5-Fatih AYGÜN’ün istifası ile boşalan asil kâtip üye seçimi. (Gizli Oylama)
6-Fatih AYGÜN’ün istifası ile boşalan Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonuna üye seçimi.


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi