Aranacak kelimeleri giriniz:

2017 AĞUSTOS AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMLERİ

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2017 AĞUSTOS AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMLERİ

Belediye Meclisi, 01/08/2017 Salı günü saat 09.00′da 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden ve 45.maddeye 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen fıkraya göre Belediye Encümeninin memur üyeleri ile aşağıdaki gündem mad-delerini görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda toplanacaktır.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-Belediye Meclisimizin 18/11/2011 tarih ve 295 sayılı kararı ile İlçemiz imar planlarına ilişkin Belediyemizce uygulanacak 5 yıllık imar programı onaylanmış olup, 31/12/2016 tarihi itibarı ile imar programımızın süresi dolmuştur. Bu bağlamda Belediye Meclisimizce onaylanan Yazıköy İlave Uygulama İmar planları dikkate alınarak yeni imar programının hazırlanması ihtiyacı hasıl olmuştur. 3194 sayılı İmar Kanununun 10.maddesi gereği konunun görüşülmesi. (Plan Büt.-İmar Kom.)

2-Revize edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi. (Plan Büt.-İmar Kom.)

3-İlçemiz Atatürk (İnönü) Mahallesi tapuda 178 ada 13 parsel nolu taşınmazın doğu tarafında bulunan tapuda 178 ada 50 parsel noda kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi. (Plan Büt.-İmar Kom.)

4-Tokatlı Köyü 125 ada 3 ve 4 parsel maliklerinin parsellerinin cephe aldığı Belediyemiz ile sınır oluşturan 10 metre genişliğindeki imar yolunun servis sağladığı parsellerden eşit miktarda önerilmesi talebinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

5-Bağlarbaşı Mahallesi 621 ada 51 parselde kayıtlı Orman Genel Müdürlüğü mülkiyetine ait taşınmaz alanda Belediyemizce Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması talebinin görüşülmesi. (Plan Büt.-İmar Kom.)

6-İlçemiz Bostanbükü 294 ada 10 parsel için meri imar planında önerilen “Konut Alanı” fonksiyonunun, yapılaşma koşulları değiştirmeksizin “Yurt Alanı” fonksiyonuna dönüştürülmesine ilişkin imar planı değişikliğinin görüşülmesi. (İmar Kom.)

7-İlçe Halk Kütüphane binasının Deprem Performans Raporuna göre riskli bina kategorisinde yer alması nedeniyle yıkılıp yerine yeni bina yapılabilmesi için alanda plan tadilatı yapılması konusunun görüşülmesi. (İmar Kom.)

8-İlçemiz Babasultan Mahallesi 371 ada 56 parsel malikinin aynı imar adasında bulunan ve ihdasen kazanılan 27.76 m2 yüzölçümlü 76 parseli satın alma talebinin görüşülmesi. (Plan Büt.-İmar Kom.)

9-Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfının başvurusunun görüşülmesi.(İmar-Plan ve Bütçe-Sos.Kül.Faa.Kom.)

10-Safranbolu Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Karabük Sebzeciler, Balıkçılar, Kasaplar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığının pazar yerleri tahsis ücretleri hakkındaki başvurusunun görüşülmesi. (Plan ve Bütçe Kom.)

 

TEKLİFLER 11- 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun 4. Maddesinin 4. Fıkrasının g bendi gereği ve anılan maddenin uygulanmasına yönelik olarak Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin 21. Maddesinin 1. Fıkrasına istinaden; Doğalgaz şirket ortaklığı ile şirkete bedelsiz ortak olunabilmesi konusunun görüşülmesi.

12-İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesi 108 ada 37 parselde imar planı değişikliğine ilişkin alınan 07/07/2017 tarih ve 82 sayılı Belediye Meclis kararının yeniden değerlendirilmesi talebinin görüşülmesi.

13-Norm Kadro Yönetmeliği çerçevesinde, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 5. Derece 1 adet Evlendirme Memuru kadrosunun oluşturulması hususunun görüşülmesi.

14-Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığına oda kaydı bulunan servis esnaflarının 2017/2018 yılına ait servis ücretlerinin görüşülmesi.

15-Belediye Meclisimizin 07/07/2017 tarih ve 83 sayılı kararının tashihinin görüşülmesi.


Kültürel Yayınlar

Safran Çiçeği

DEVAMINI OKU

Safran Lokumu

DEVAMINI OKU

Safranbolu Tarihi

DEVAMINI OKU

Tasarım / Yazılım Armina Yazılım
safranbolu, safranbolu belediyesi, Safranbolu Belediyesi Resmi Web Sitesi